Τρίμμερ Σώματος Μπαταρίας Franck Provost The Barb’ Xpert 0581 36775